<

p style=”text-align: center;”>
ऑनलाइन टेस्ट महा ऑफर २०१९. 10 परिक्षेच्या(प्रत्येकी 5 )

50 ऑनलाइन test फक्त 100 रुपयात

ऑफ़र मर्यादित कालावाधि कारिता चालू आहे.

ऑनलाइन टेस्ट विकत घेण्यासाठी व् सोडविण्यासाठी सूचना

क़िवा विडियो पहा                Watch Video   

(सध्या 20 परिक्षेच्या Test Series उपलब्ध आहेत)                                     Test  List 

टेस्ट सोडवीन्यासाठी व् विकत घेण्यासाठी तुम्हाला वेबसाइट वर Log in करने आवशक आहे कृपया टेस्ट सोडवीन्यासाठी तुम्हाला वेबसाइट वर Log in करने आवशक आहे येथे  Log in

जर तुम्ही वेबसाइट वर नविन असाल रजिस्टर करने आवशक आहे येथे            Register

तुम्हाला हवी असलेली ऑनलाइन टेस्ट सीरिज सर्च करा / निवडा येथे          Search Test  

(सध्या 20 परिक्षेच्या टेस्ट सीरिज उपलब्ध आहेत एका सीरिज/एक्साम  मधे 5 टेस्ट आहेत )

टेस्ट/पैक निवडल्यानंतर Log in करा (log in असल्यास परत करण्याची गरज नाही)

पुढील प्रक्रिया करा

 • सिंगल टेस्ट / पैक / commbo निवडा
 • Add to Cart बटनावर क्लिक करा
 • लॉग इन नसाल तर log in बटनावर जाउन log in करा
 • कूपन कोड असेल तर टाका Apply कूपन वर क्लिक करा
 • Proceed to Check out बटनावर क्लीक करा
 • बिलिंग डिटेल्स भरा
 • अकाउंट नसेल तर Create Account बटनावर जाउन Account तयार करा
 • Term अग्री करा किवा Terms नावावर क्लीक करून वाचून काढ़ा
 • शेवटी Place आर्डर बटनावर क्लीक करा
 • पैसे भरा
 • स्किन शॉट काडून ठेवा (गरज पडल्यास वापरता येइल)
 • तेथे डाउनलोड बटन येइल
 • डाऊनलोड बटनावर क्लीक करा व् त्यात तुम्हाला तुमच्या टेस्ट च्या क्विज चे पासवर्ड असतील
 • परत तुम्ही निवडलेल्या टेस्ट लॉक असतील तो पासवर्ड वापरून अनलॉक करा व् टेस्ट सोडवा
 • समस्या असल्यास सपर्क ८६०५०९०५०९ करा
 • तुम्ही आतापर्यत फ्री किवा विकत व सोड्विलेलेया टेस्ट पाहण्यासाठी येथे जा  My Account
 • Download Password  Redownload  Password
 • Search Test
 • तेथे Courses मधे तुमच्या टेस्ट सीरिज दिसतील त्या पुन्हा सोडवू शकता
 • तेथे Quizes मधे तुमच्या mock टेस्ट  दिसतील त्या पुन्हा सोडवू शकता
 • तेथे तुम्ही पासवर्ड बदल करू शकता.
 • तेथे  Overview  Tab मधे तेथे तुमची टेस्ट बद्दल माहिती असेल टी वाचातेथे  Curriculum Tab मधे जा तेथे तुमची टेस्ट असेल टेस्ट वर क्लीक करा
 • टेस्ट निवडल्यानंतर Enroll बटनावर क्लीक करा Enroll Must Otherwise You Cannot solve Mock Test
 • click केल्यानांतर mock टेस्ट मधे तुमच्या जवळ चा पासवर्ड टाका
 • टेस्ट सोडवा संपल्यावर Complite टेस्ट बटन वर क्लीक करा टेस्ट सबमिट होईल नंतर निकाल पहातेथे दोन बटन असतील तुमचे उत्तरे पाहण्यासाठी  Review या बटनावर क्लीक कराकिवा टेस्ट परत सोडवन्यासाठी  Retake बटनावर क्लीक करा.

  काही सूचना असतील तर तेथे कमेंट करा ज्या स्टेज ला प्राब्लेम असेल तेथील स्क्रीन शॉट पाठवा

  किवा ८६०५०९०५०९ या नबर वर सपर्क करा किवा साधा मेसेज करा (शक्यतो टेलीग्राम वापरा @jobtodays हा टेलीग्राम ID आहे)

 • टेस्ट चालू झाल्या नंतर तुमचे उजव्या कोपर्यात टाइमर चालू होईल.
 • तुम्ही सर्व प्रश्न सोडवू शकता किंवा येत नसलेले प्रश्न स्किप करू शकता.शेवटी टेस्ट सबमिट करा.नंतर तुम्हाला तुमचा निकला दिसेल.तुम्हाला निकालामधे Percentage,मार्क्स,solved Que,Skipped Que दिसतील.
 • तुम्हाला वाटल्यास तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे Review मधे check करून घेऊधन्यवाद

तुम्ही आतापर्यत फ्री किवा  विकत व सोड्विलेलेया टेस्ट पाहण्यासाठी येथे जा

My Account

तेथे Courses मधे तुमच्या टेस्ट सीरिज दिसतील त्या पुन्हा सोडवू शकता

तेथे  Quizes मधे तुमच्या mock टेस्ट  दिसतील त्या पुन्हा सोडवू शकता

तेथे तुम्ही पासवर्ड बदल करू शकता धन्यवाद

होमपेज ला जा    Home

लॉग इन करा     Log in

टेस्ट शोधा       Search Test

टेस्ट निवडल्यानंतर Enroll बटनावर क्लीक करा

Log in करा (log in असल्यास परत करण्याची गरज नाही)

तेथे  Overvie  Tab मधे तेथे तुमची टेस्ट बद्दल माहिती असेल टी वाचा

तेथे  Curriculum Tab मधे जा तेथे तुमची टेस्ट असेल टेस्ट वर क्लीक करा

टेस्ट सोडवा संपल्यावर Complite टेस्ट बटन वर क्लीक करा टेस्ट सबमिट होईल नंतर निकाल पहा

तेथे दोन बटन असतील तुमचे उत्तरे पाहण्यासाठी  Review या बटनावर क्लीक करा

किवा टेस्ट परत सोडवन्यासाठी  Retake बटनावर क्लीक करा.

काही सूचना असतील तर तेथे कमेंट करा ज्या स्टेज ला प्राब्लेम असेल तेथील स्क्रीन शॉट पाठवा

किवा ८६०५०९०५०९ या नबर वर सपर्क करा किवा साधा मेसेज करा (शक्यतो टेलीग्राम वापरा @jobtodays हा टेलीग्राम ID आहे)

तुम्ही आतापर्यत फ्री किवा  विकत व सोड्विलेलेया टेस्ट पाहण्यासाठी येथे जा        My Account

तेथे Courses मधे तुमच्या टेस्ट सीरिज दिसतील त्या पुन्हा सोडवू शकता

तेथे  Quizes मधे तुमच्या mock टेस्ट  दिसतील त्या पुन्हा सोडवू शकता

तेथे तुम्ही पासवर्ड बदल करू शकता धन्यवाद

होमपेज ला जा    Home

लॉग इन करा     Log in

टेस्ट शोधा       Search Test

आजच ऑफर घ्या 100 रु भरा

Pay with paytm
Pay with


सूचना पहा

1. तुम्ही ऑनलाइन टेस्ट Pack निवडून विकत घेन्यासाठी Pay with Paytm या ऑप्शन वर क्लिक करा व तुम्हाला हवा असलेले Package विकत घ्या व पैसे Paytm वर भरा.
2. पैसे भरल्याचा व् तुम्ही निवडलेले Package किंवा परीक्षेचा चा स्क्रीनशॉट आम्हाला ८६०५०९०५०९ व ९७६४३२३५३६ यापैकी कोणत्याही एकाच नंबरवर टेलीग्राम किंवा Whatsapp वर पाठवून दया. आम्ही तत्काल तुम्हाला Mock Test / ऑनलाइन टेस्ट एक्साम किंवा Package चे पासवर्ड पाठवून देऊ नंतर तुम्हाला वेबसाइटला रजिस्टर करावे लागेल अगोदरचे असेल तर Log in करा नंतर ऑनलाइन टेस्ट निवडा व् Enroll करा तुमची परीक्षा ऑनलाइन टेस्ट चालू होईल तेथे तुम्हाला दिलेला पासवर्ड वापरा
5. एक Online Test तुम्ही 3 वेळा सोडवू शकता.
6. टेस्ट चालू झाल्या नंतर तुमचे उजव्या कोपर्यात टाइमर चालू होईल.
7. तुम्ही सर्व प्रश्न सोडवू शकता किंवा येत नसलेले प्रश्न स्किप करू शकता.शेवटी टेस्ट सबमिट करा.नंतर तुम्हाला तुमचा निकला दिसेल.तुम्हाला निकालामधे Percentage,मार्क्स,solved Que,Skipped Que दिसतील.
8.तुम्हाला वाटल्यास तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे Review मधे check करून घेऊ शकता. तीच Mock परत सोडवण्यासाठी Redo या बटनावर क्लिक करा व परत एक्साम सोडवा (एकून 3 वेळा Retake )

टेस्ट सोडविण्यासाठी सूचना काही सूचना असल्यास नक्की करा.
How to Solve Mock Test

Call/SMS : ८६०५०९०५०९ व ९७६४३२३५३६ @Jobtodayshelp


Watch Demo Video


Screenshot पहा


फ्री टेस्ट सोडवा


Log in / Register

Categories: Help

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *